Välkommen – Welcome – Tervetuloa

Personal Revolutions är en terapiservice i Helsingfors som erbjuder individuell terapi på svenska, engelska och finska. Bakom namnet finns jag, Charlotte, socialpsykolog, terapeut och psykoterapistuderande. Jag drar också föreläsningar och workshops med teman som berör psykisk hälsa. Kontakta mig gärna om det är något du undrar över, söker en terapeut eller har någon intressant terapeutisk idé att utveckla! Inom terapi är samarbete, öppet tänkande och innovationer viktiga, oberoende om vi är terapeuter eller klienter.

Personal Revolutions is a Helsinki based therapy service that offers individual therapy in Swedish, English and Finnish. Behind the name is me, Charlotte – Social Psychologist, therapist and psychotherapy student. I also run workshops and talks about mental health. Please be in touch if there’s anything you’re wondering about, if you’re looking for a therapist or if you have an interesting therapeutic idea to develop! In therapy cooperation, openmindedness and innovation are incredibly important, for therapists and clients alike.

Personal Revolutions on Helsingissä sijaitseva terapiapalvelu joka palvelee yksilöasiakkaita ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi.  Nimen takana olen minä, Charlotte – sosiaalipsykologi, terapeutti ja psykoterapian opiskelija. Vedän myös työpajoja ja puhun mielenterveysteemoista. Ole yhteydessä jos sinulla on jotain joka mietityttää, jos etsit terapeuttia, tai jos sinulla on kiinnostava terapeuttinen idea jota haluat kehittää! Terapiassa tärkeää on yhteistyö, avomielisyys ja innovaatio, niin terapeuteille kuin asiakkaillekin.