Skolningsterapi

Mottagning av klienter för skolningsterapi

Jag studerar för tillfället lösningsfokuserad psykoterapi vid Helsingin Psykoterapiainstituutti. Utbildningen är en treårig deltidsutbildning som görs i samarbete med University of the West of England (UWE) i Storbritannien. Till utbildningen hör 320h skolningsterapi under arbetshandledning. Under år 2017 och 2018 är huvudfokus på individuella klienter.

Lösningsfokuserad psykoterapi är en terapiform som är etablerad i Finland och erkänd av Valvira och FPA. Lösningsfokuserad terapi är resurscentrerad med fokus på att i samarbete med klienten utreda och stärka klientens förmågor, möjligheter och funktionsförmåga.

Teman för skolningspsykoterapin kan vara till exempel:

  • Ökning av klientens välmående och resurser
  • Reflektion över klientens livssituation och framtid
  • Människorelationer och förhållandet till sig själv
  • Stresshantering, ångest och/eller nedstämdhet

På basis av tidigare erfarenhet och specialkunskap kan jag också ta emot klienter med följande teman

  • Problem med ätande och förhållandet till den egna kroppen
  • Invandring och dess inverkan på den psykiska hälsan
  • Problem relaterade till upplevelsen och uttryckandet av könsidentitet och sexuell läggning

Det finns många orsaker att komma till terapi och det behöver inte stämma överens med exemplen ovanför. En känsla av att vilja prata om någonting räcker. Ta kontakt och fråga om det är något du undrar över!

Språk: svenska, engelska och finska

För kunder inom övningsterapin är priset för terapi för klienter som börjat 1.1.-31.12.2018 följande:

45 min                         30€

90 min                         50€

Ta kontakt om du har något du vill fråga eller om du vill börja som övningsterapiklient! Nämn skolningsterapin i ditt meddelande när du tar kontakt.